Fossestien i Gaular og Balestrand

Fossestien går fra Gaularfjellet i Balestrand kommune til Viksdalen i Gaular kommune.
Stien fylgjer gamle stiar langs elva Gaula. Den er ca 21 km lang, og på strekninga
passerer du 14 fossar og 7 vatn. Fossestien er merka med raud F. Du kan starte vandinga på fleire
stadar langs stien. Der er fire stadar du kan starte vandringa, merka med " P" på kartet, Tornesstølen,
Longestølen, Likholefossen og Eldal. I Råheimsdalen pågår arbeid med ferdigstilling av stien.
Transportservice langs Fossestien frå Hov Hyttegrend kvar dag kl.10.00 i sesongen.

Nyttige adresser langs Fossestien.

Bilder frå fossestien.

Skriv ut ditt eget turkart her.

Du treng Adobe Reader for å lese kartet.

Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://www.norgeskart.no/adaptive2/default_embed.aspx?id=GgTol5jEgxxuwLc" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>Opn kart i Google Maps for å ta ein visuell tur på Nasjonal turistveg(dra den gule figuren inn på vegen).

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!